جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
257 طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
» 1396/03/13 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1396/01/20
دوره : دهم
256 طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
» 1396/01/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/20
دوره : دهم