جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
308 طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
» 1396/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/05/17
دوره : دهم
306 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه
» 1396/05/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/28
دوره : دهم
300 لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
» 1396/04/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/28
دوره : دهم
295 طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم
294 طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه کالاها و محصولات ساختمانی
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم
292 طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم
289 طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
» 1396/05/24 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/04/27
دوره : دهم
287 طرح "الزام قوه قضائیه به اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی"
» 1396/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/25
دوره : دهم
276 طرح تعیین تکلیف بخشودگی های موضوع بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و رفع موانع اجرایی تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
» 1396/03/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/23
دوره : دهم
274 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت
» 1396/05/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/03/21
دوره : دهم