جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
561 طرح تفسیر قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
» 1398/02/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/01/18
دوره : دهم
488 لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور"
» 1398/03/25 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/08/01
دوره : دهم
475 طرح "اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 1395/02/26"
» 1397/07/14 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/08
دوره : دهم
418 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی
» 1397/05/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/29
دوره : دهم
377 طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/04/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/12/13
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/12/27 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/11/16
دوره : دهم
262 طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
» 1397/06/22 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/01/29
دوره : دهم
139 طرح اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
» 1395/06/17 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/04/23
دوره : دهم
138 طرح نظام رتبه بندی معلمان
» 1397/02/29 : پیشنهاد (ها) نماینده
1395/04/23
دوره : دهم
137 طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش
» 1395/12/11 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/04/23
دوره : دهم