جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
439 طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک
» 1397/06/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/09
دوره : دهم
426 لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
» 1397/07/04 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/04/12
دوره : دهم
392 طرح ساماندهی بازار خودرو
» 1397/04/03 : مسکوت
1397/02/02
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/07/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
306 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه
» 1396/07/18 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1396/04/28
دوره : دهم
294 طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه کالاها و محصولات ساختمانی
» 1396/08/29 : بایگانی
1396/04/27
دوره : دهم
279 طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310
» 1396/05/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/11
دوره : دهم
261 طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
» 1397/06/04 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/01/29
دوره : دهم
142 طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
» 1396/11/18 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/02
دوره : دهم
126 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی
» 1395/06/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/12
دوره : دهم