جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
399 طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
» 1397/02/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/18
دوره : دهم
398 طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری
» 1397/02/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/18
دوره : دهم
397 طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
» 1397/02/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/18
دوره : دهم
383 طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
» 1396/12/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/20
دوره : دهم
380 طرح اصلاح قانون تابعیت
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
379 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
374 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
» 1397/02/05 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/11/16
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/02/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
365 طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
» 1397/01/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/10/27
دوره : دهم
362 لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
» 1396/10/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/10/24
دوره : دهم