جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
308 طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
» 1396/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/05/17
دوره : دهم
295 طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم
287 طرح "الزام قوه قضائیه به اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی"
» 1396/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/25
دوره : دهم
284 طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان
» 1396/05/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/20
دوره : دهم
282 طرح استفساریه ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1396/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/13
دوره : دهم
280 طرح اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
» 1396/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/04/13
دوره : دهم
279 طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310
» 1396/05/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/11
دوره : دهم
272 "طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری"
» 1396/07/19 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/03/09
دوره : دهم
270 طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم
» 1396/03/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/07
دوره : دهم
258 طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
» 1396/01/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/20
دوره : دهم