جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
356 طرح اصلاح بند(چ) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1396/10/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/10/03
دوره : دهم
347 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
» 1396/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/19
دوره : دهم
344 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
» 1396/11/01 : بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (رد شد)
1396/09/08
دوره : دهم
338 طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
» 1396/10/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/01
دوره : دهم
330 طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» 1396/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/30
دوره : دهم
329 طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص
» 1396/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/30
دوره : دهم
308 طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
» 1396/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/05/17
دوره : دهم
295 طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم
287 طرح "الزام قوه قضائیه به اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی"
» 1396/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/25
دوره : دهم
284 طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان
» 1396/05/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/20
دوره : دهم