جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
270 طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم
» 1396/03/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/07
دوره : دهم
258 طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
» 1396/01/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/01/20
دوره : دهم
247 "معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین"
» 1396/03/20 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/12/22
دوره : دهم
245 لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
» 1396/03/23 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/12/14
دوره : دهم
237 طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
» 1395/11/26 : اعلام تقدیم لایحه
1395/11/26
دوره : دهم
232 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
» 1396/03/20 : نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
1395/11/10
دوره : دهم
230 طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مصوب 15/7/1393
» 1395/11/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/11/10
دوره : دهم
219 طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
» 1396/03/16 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
214 لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کره
» 1396/03/20 : نظر شورای نگهبان (عدم وصول)

دوره : دهم
213 لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
» 1396/03/23 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1395/08/24
دوره : دهم