جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
328 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
» 1396/07/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/19
دوره : دهم
325 طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/07/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/07/12
دوره : دهم
320 طرح اصلاح قانون شهرداری
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
319 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)
» 1396/08/09 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1396/06/08
دوره : دهم
317 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351
» 1396/06/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/07
دوره : دهم
316 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1396/08/03 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1396/06/07
دوره : دهم
313 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
» 1396/08/15 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/05/31
دوره : دهم
312 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
» 1396/07/26 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1396/05/31
دوره : دهم
311 طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضائی غیرستادی
» 1396/05/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/05/31
دوره : دهم
306 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه
» 1396/07/18 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1396/04/28
دوره : دهم