جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
355 طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
» 1396/10/10 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/10/03
دوره : دهم
345 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
» 1396/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/08
دوره : دهم
337 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
» 1396/10/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/01
دوره : دهم
290 طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم
289 طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
» 1396/05/24 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/04/27
دوره : دهم
249 لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
» 1396/08/21 : پیشنهاد (ها) نماینده
1395/12/24
دوره : دهم
246 لایحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت
» 1396/04/25 : بایگانی
1395/12/14
دوره : دهم
233 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
» 1396/09/07 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/11/10
دوره : دهم
210 طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی
» 1396/09/09 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : دهم
178 لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
» 1396/08/06 : پیشنهاد (ها) نماینده
1395/06/21
دوره : دهم