جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
313 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
» 1396/05/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/05/31
دوره : دهم
312 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
» 1396/05/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/05/31
دوره : دهم
307 لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار
» 1396/04/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/28
دوره : دهم
306 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه
» 1396/05/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/28
دوره : دهم
305 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی
» 1396/04/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/28
دوره : دهم
304 لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
» 1396/06/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/28
دوره : دهم
303 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری
» 1396/06/08 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1396/04/28
دوره : دهم
302 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
» 1396/06/22 : گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
1396/04/28
دوره : دهم
301 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
» 1396/06/22 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1396/04/28
دوره : دهم
300 لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
» 1396/06/01 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/04/28
دوره : دهم