جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
369 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
» 1396/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/04
دوره : دهم
360 طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 27/9/1370
» 1396/10/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/10/06
دوره : دهم
351 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
» 1396/09/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/09/28
دوره : دهم
348 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
» 1396/11/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/19
دوره : دهم
347 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
» 1396/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/19
دوره : دهم
344 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
» 1396/11/01 : بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (رد شد)
1396/09/08
دوره : دهم
338 طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
» 1396/10/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/01
دوره : دهم
336 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
» 1396/10/27 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1396/09/01
دوره : دهم
333 طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
» 1396/08/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/08/07
دوره : دهم
331 طرح اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/08/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/08/03
دوره : دهم