جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
528 طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله
» 1397/10/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/10/12
دوره : دهم
527 طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت «فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی
» 1397/10/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/10/09
دوره : دهم
525 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
» 1397/10/26 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/10/04
دوره : دهم
513 طرح استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بررسی کل کشور
» 1397/09/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/09/25
دوره : دهم
512 طرح اصلاح بند «ب» ماده(2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
» 1397/09/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/09/25
دوره : دهم
510 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
» 1397/09/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/09/13
دوره : دهم
507 طرح " ایجاد مناطق ویژه اقتصادی"
» 1397/09/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/09/11
دوره : دهم
499 طرح "حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران"
» 1397/09/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/09/06
دوره : دهم
496 طرح "ساماندهی پیام رسان های اجتماعی"
» 1397/08/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/27
دوره : دهم
465 طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های مستلزم ذکر یا تصریح نام، ازشمول قوانین و مقررات عمومی
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم