جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
328 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
» 1396/07/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/19
دوره : دهم
320 طرح اصلاح قانون شهرداری
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
318 لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
317 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351
» 1396/06/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/07
دوره : دهم
314 طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی
» 1396/06/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/06/06
دوره : دهم
295 طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
» 1396/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/04/27
دوره : دهم
275 طرح حذف ماده (41) قانون تأمین اجتماعی
» 1396/03/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/03/26
دوره : دهم
264 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
» 1396/03/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/02/19
دوره : دهم
263 طرح افزایش حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
» 1396/03/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/02/03
دوره : دهم
262 طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
» 1396/05/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/01/29
دوره : دهم