جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
445 طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
» 1397/05/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/10
دوره : دهم
440 طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
» 1397/05/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/09
دوره : دهم
427 طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/04/13
دوره : دهم
420 طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1397/03/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/03/30
دوره : دهم
417 طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
» 1397/03/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/29
دوره : دهم
413 طرح ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران
» 1397/05/03 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/03/23
دوره : دهم
401 طرح مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
» 1397/02/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/25
دوره : دهم
388 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
» 1397/04/06 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1397/01/21
دوره : دهم
370 لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1396/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/16
دوره : دهم
364 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391
» 1397/04/05 : پیشنهاد (ها) نماینده
1396/10/27
دوره : دهم