جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1396/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/16
دوره : دهم
369 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
» 1396/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/04
دوره : دهم
227 طرح خط مشی و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن
» 1396/05/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/10/07
دوره : دهم
226 طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور اصلاحی 6/6/1390
» 1395/12/04 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1395/10/05
دوره : دهم
212 لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1395/08/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/08/15
دوره : دهم
200 طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1395/12/04 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)

دوره : دهم
191 طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی
» 1395/06/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

دوره : دهم
164 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
» 1396/07/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/17
دوره : دهم
160 طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
» 1395/11/26 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/04/27
دوره : دهم
158 طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
» 1395/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/27
دوره : دهم