جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
421 طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
» 1397/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/03
دوره : دهم
415 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
» 1397/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/29
دوره : دهم
401 طرح مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
» 1397/02/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/25
دوره : دهم
393 لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
» 1397/03/20 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1397/02/04
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/03/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
364 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391
» 1397/04/05 : پیشنهاد (ها) نماینده
1396/10/27
دوره : دهم
226 طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور اصلاحی 6/6/1390
» 1395/12/04 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1395/10/05
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
211 لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
» 1396/05/12 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/08/23
دوره : دهم
209 طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی
» 1397/01/22 : بایگانی

دوره : دهم