جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
226 طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور اصلاحی 6/6/1390
» 1395/12/04 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1395/10/05
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
211 لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
» 1396/05/12 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/08/23
دوره : دهم
209 طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی
» 1396/03/07 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
207 طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی
» 1396/09/27 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
181 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تامین اجتماعی
» 1395/12/11 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : دهم
175 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
» 1395/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/27
دوره : دهم
174 طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور
» 1395/07/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/27
دوره : دهم
173 طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها
» 1396/09/12 : گزارش دو فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1395/05/20
دوره : دهم
172 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
» 1395/07/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/20
دوره : دهم