جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
159 طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات)
» 1396/09/29 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/06
دوره : دهم
148 طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی
» 1395/07/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/04/23
دوره : دهم
142 طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
» 1396/10/30 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/05/02
دوره : دهم
107 لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
» 1395/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/30
دوره : دهم
104 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)
» 1395/12/22 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1395/04/30
دوره : دهم
98 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد
» 1395/06/24 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/03
دوره : دهم
91 لایحه حافظت از خاک
» 1396/08/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/02
دوره : دهم
89 لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
» 1396/08/10 : گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1395/04/24
دوره : دهم
78 لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
» 1395/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/11
دوره : دهم