جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
469 لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1397/07/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/03
دوره : دهم
446 استفساریه بند(هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/07/07 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1397/05/16
دوره : دهم
435 طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1397/05/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/03
دوره : دهم
412 طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و«آب و محیط زیست
» 1397/05/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/23
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/07/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
159 طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات)
» 1396/09/29 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/06
دوره : دهم
148 طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی
» 1395/07/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/04/23
دوره : دهم
142 طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
» 1396/11/18 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/02
دوره : دهم
107 لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
» 1395/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/30
دوره : دهم