جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/03/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
363 طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
» 1396/10/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/10/26
دوره : دهم
221 لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی
» 1396/06/08 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/09/24
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
212 لایحه استفساریه ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1396/08/30 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1395/08/15
دوره : دهم
177 لایحه استخدامی شهرداری ها
» 1397/02/17 : پیشنهاد (ها) نماینده

دوره : دهم
175 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
» 1395/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/05/27
دوره : دهم
161 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن
» 1396/10/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/16
دوره : دهم
104 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)
» 1395/12/22 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1395/04/30
دوره : دهم
100 لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
» 1396/10/10 : بایگانی
1395/04/13
دوره : دهم