جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
429 طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/13
دوره : دهم
427 طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/04/13
دوره : دهم
426 لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
» 1397/04/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/12
دوره : دهم
422 طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/04/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/05
دوره : دهم
421 طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
» 1397/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/03
دوره : دهم
420 طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1397/03/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/03/30
دوره : دهم
418 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی
» 1397/03/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/29
دوره : دهم
417 طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
» 1397/03/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/29
دوره : دهم
416 طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1397/03/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/29
دوره : دهم
415 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
» 1397/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/29
دوره : دهم