جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
494 طرح " اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی"
» 1397/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/13
دوره : دهم
492 طرح " استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان"
» 1397/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/13
دوره : دهم
491 طرح " استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06"
» 1397/08/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/08/02
دوره : دهم
488 لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور"
» 1397/08/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/01
دوره : دهم
487 طرح " الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری"
» 1397/07/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/29
دوره : دهم
478 طرح "نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها"
» 1397/07/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/11
دوره : دهم
477 لایحه "میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون هوای پاک -مصوب1396-"
» 1397/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/08
دوره : دهم
476 لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
» 1397/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/08
دوره : دهم
475 طرح "اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 1395/02/26"
» 1397/07/14 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/08
دوره : دهم
474 طرح "افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی"
» 1397/07/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/04
دوره : دهم