جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
433 طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری
» 1397/05/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/05/02
دوره : دهم
414 طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت
» 1397/04/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/23
دوره : دهم
408 طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
» 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/20
دوره : دهم
407 طرح ایجاد وزراء منطقه ای
» 1397/05/14 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/03/20
دوره : دهم
406 طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب
» 1397/05/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/20
دوره : دهم
391 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال
» 1397/02/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/02/02
دوره : دهم
390 طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
» 1397/04/06 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/01/29
دوره : دهم
389 طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/01/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/22
دوره : دهم
387 طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی
» 1397/05/22 : مسکوت
1397/01/21
دوره : دهم
381 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم