جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
224 طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
» 1395/11/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/09/24
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
219 طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
» 1396/07/26 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : دهم
218 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/12/14 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
215 لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
» 1396/03/20 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : دهم
213 لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
» 1396/03/23 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1395/08/24
دوره : دهم
192 طرح انتخاب روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف
» 1395/07/14 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
168 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
» 1395/10/01 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/17
دوره : دهم
156 طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
» 1395/04/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/04/27
دوره : دهم
136 طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه
» 1395/07/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/04/23
دوره : دهم