جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
374 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
» 1396/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/16
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1396/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/16
دوره : دهم
369 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
» 1396/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/04
دوره : دهم
364 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391
» 1396/10/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/10/27
دوره : دهم
224 طرح اصلاح قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
» 1396/10/27 : گزارش شور اول (کلیات آن رد شد)
1395/09/24
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
219 طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
» 1396/07/26 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : دهم
218 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/12/14 : گزارش مرکز پژوهش ها

دوره : دهم
215 لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
» 1396/03/20 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : دهم
213 لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
» 1396/08/14 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1395/08/24
دوره : دهم