جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
505 طرح "الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
» 1397/09/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/09/11
دوره : دهم
495 طرح " ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین"
» 1397/08/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/14
دوره : دهم
493 طرح " اصلاح ماده (86) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی"
» 1397/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/13
دوره : دهم
490 طرح"اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"
» 1397/08/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/08/02
دوره : دهم
476 لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
» 1397/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/08
دوره : دهم
467 طرح "عفو عمومی و تبدیل مجازات"
» 1397/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/01
دوره : دهم
463 طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم
453 طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی
» 1397/06/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/28
دوره : دهم
449 طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
» 1397/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/17
دوره : دهم
448 طرح استفساریه بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1397/09/14 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/05/17
دوره : دهم