جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
388 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
» 1397/02/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/01/21
دوره : دهم
383 طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
» 1396/12/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/20
دوره : دهم
379 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/02/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
369 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
» 1396/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/04
دوره : دهم
223 طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور
» 1396/06/08 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1395/09/21
دوره : دهم
220 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/03/25 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1395/09/14
دوره : دهم
219 طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
» 1396/07/26 : نظر شورای نگهبان (تایید)

دوره : دهم
211 لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
» 1396/05/12 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/08/23
دوره : دهم
187 طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
» 1396/08/22 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)

دوره : دهم