جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
225 طرح اصلاح بند (43) قانون بودجه سال 1391
» 1394/04/08 : بایگانی
1391/11/03
دوره : نهم
222 طرح اصلاح بند (2-3) قانون بودجه 1391 کل کشور به منظور تنظیم بازار خرید و فروش ارز
» 1392/07/02 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1391/11/03
دوره : نهم
221 طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی
» 1393/07/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1391/11/03
دوره : نهم