جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
453 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
» 1393/08/10 : پیشنهاد (ها) نماینده
1393/02/28
دوره : نهم
452 طرح مدیریت ادارات کل، شهرستان ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیات امنایی
» 1393/07/02 : بایگانی
1393/02/28
دوره : نهم
451 طرح دائمی شدن بند (16) قانون بودجه 1392 کل کشور
» 1393/03/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1393/02/28
دوره : نهم