جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
171 لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
» 1395/10/01 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/17
دوره : دهم
170 لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره
» 1395/10/01 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/17
دوره : دهم
169 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
» 1395/10/01 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/17
دوره : دهم
168 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
» 1396/10/27 : مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
1395/05/17
دوره : دهم
167 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردآمد
» 1395/10/01 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/17
دوره : دهم
166 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی
» 1395/09/24 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/17
دوره : دهم
165 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
» 1396/05/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/05/17
دوره : دهم
164 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
» 1396/12/20 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1395/05/17
دوره : دهم
163 طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1395/10/01 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/05/17
دوره : دهم