جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
392 طرح ساماندهی بازار خودرو
» 1397/02/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/02/02
دوره : دهم
391 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال
» 1397/02/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/02
دوره : دهم
390 طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
» 1397/01/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/29
دوره : دهم
389 طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/01/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/22
دوره : دهم
388 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
» 1397/01/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/21
دوره : دهم
387 طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی
» 1397/01/21 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/21
دوره : دهم
386 طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/01/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/19
دوره : دهم
385 طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی
» 1397/01/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/19
دوره : دهم
384 طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
» 1396/12/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/20
دوره : دهم
383 طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
» 1396/12/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/20
دوره : دهم