جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
429 طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/13
دوره : دهم
428 طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
» 1397/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/04/13
دوره : دهم
427 طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/04/13
دوره : دهم
426 لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
» 1397/04/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/12
دوره : دهم
425 طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) و الحاق سه تبصره به آن
» 1397/04/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/12
دوره : دهم
424 طرح اصلاح مواد (1043) و (1044) قانون مدنی
» 1397/04/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/10
دوره : دهم
423 طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
» 1397/04/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/04/06
دوره : دهم
422 طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/04/05 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/05
دوره : دهم
421 طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
» 1397/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/03
دوره : دهم
420 طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1397/03/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/03/30
دوره : دهم