جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
382 اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
381 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
380 طرح اصلاح قانون تابعیت
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
379 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
378 طرح استمهال 5 ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت های دولتی
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
377 طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/02/01 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/12/13
دوره : دهم
376 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
» 1397/01/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
375 لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی
» 1396/12/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم
374 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
» 1397/02/01 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1396/11/16
دوره : دهم
373 لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
» 1397/01/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/16
دوره : دهم