جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
372 لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1396/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/16
دوره : دهم
371 لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
» 1396/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/16
دوره : دهم
370 لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1396/11/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/16
دوره : دهم
369 طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کوله بری و ته لنجی)
» 1396/11/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/04
دوره : دهم
368 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
» 1396/11/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/11/03
دوره : دهم
367 طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
» 1396/11/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/11/01
دوره : دهم
366 طرح استفساریه چگونگی امهال وام
» 1397/01/22 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/11/01
دوره : دهم
365 طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
» 1397/01/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/10/27
دوره : دهم
364 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391
» 1396/10/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/10/27
دوره : دهم
363 طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
» 1396/10/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/10/26
دوره : دهم