جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
344 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
» 1396/11/01 : بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (رد شد)
1396/09/08
دوره : دهم
343 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1396/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/08
دوره : دهم
342 طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
» 1396/10/13 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/09/05
دوره : دهم
341 طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
» 1396/10/24 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/05
دوره : دهم
340 طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری در خصوص اقتصاد مقاومتی
» 1396/09/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/01
دوره : دهم
339 طرح اصلاح تعطیلات رسمی
» 1396/10/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/01
دوره : دهم
338 طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
» 1396/10/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/01
دوره : دهم
337 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
» 1396/10/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/01
دوره : دهم
336 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
» 1396/09/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/01
دوره : دهم
335 لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی
» 1396/10/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/08/22
دوره : دهم