جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
334 طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
» 1396/08/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/08/07
دوره : دهم
333 طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
» 1396/08/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/08/07
دوره : دهم
332 طرح استفساریه ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن
» 1396/08/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/08/07
دوره : دهم
331 طرح اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/08/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/08/03
دوره : دهم
330 طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» 1396/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/30
دوره : دهم
329 طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص
» 1396/07/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/30
دوره : دهم
328 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
» 1396/07/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/19
دوره : دهم
327 طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری
» 1396/07/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/16
دوره : دهم
326 طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 12/11/1390
» 1396/09/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/07/16
دوره : دهم
325 طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
» 1396/10/19 : نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
1396/07/12
دوره : دهم