جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
491 طرح " استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06"
» 1397/09/19 : بایگانی
1397/08/02
دوره : دهم
490 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1397/10/10 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/08/02
دوره : دهم
489 طرح "الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی"
» 1397/08/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/01
دوره : دهم
488 لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور"
» 1397/08/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/01
دوره : دهم
487 طرح " الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری"
» 1397/10/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/29
دوره : دهم
486 طرح "اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور"
» 1397/09/20 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
1397/07/18
دوره : دهم
485 طرح "اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور"
» 1397/10/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/15
دوره : دهم
484 طرح "الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
483 طرح "اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
482 طرح "اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی"
» 1397/08/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/15
دوره : دهم