جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
352 طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور
» 1396/09/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/28
دوره : دهم
351 طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
» 1396/09/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1396/09/28
دوره : دهم
350 طرح الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(34) قانون اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی
» 1396/09/26 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/26
دوره : دهم
349 طرح استفساریه جزء (4) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی
» 1396/12/14 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1396/09/22
دوره : دهم
348 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
» 1396/12/26 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1396/09/19
دوره : دهم
347 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
» 1396/09/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/19
دوره : دهم
346 طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم
» 1396/12/15 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/19
دوره : دهم
345 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
» 1396/09/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/09/08
دوره : دهم
344 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
» 1396/11/01 : بررسی گزارش یک شوری در جلسه علنی (رد شد)
1396/09/08
دوره : دهم
343 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1397/01/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/09/08
دوره : دهم