جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
389 طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/01/22 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/01/22
دوره : دهم
388 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
» 1397/04/06 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1397/01/21
دوره : دهم
387 طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی
» 1397/03/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/01/21
دوره : دهم
386 طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/03/30 : بایگانی
1397/01/19
دوره : دهم
385 طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی
» 1397/04/25 : بایگانی
1397/01/19
دوره : دهم
384 طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
» 1396/12/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/20
دوره : دهم
383 طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
» 1396/12/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/20
دوره : دهم
382 اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/03/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/12/13
دوره : دهم
381 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم
380 طرح اصلاح قانون تابعیت
» 1396/12/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/12/13
دوره : دهم