جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14396 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» 1394/07/18
14478 هفته نامه تحولات انرژی (91) 1394/07/15
14477 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (2) بررسی نظام برنامه ریزی استانی در ایران با تأکید بر ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان 1394/07/15
14473 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1393 (ارزیابی 277 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/07/14
14472 سیری در تحول آینده پژوهی چین (گذشته، حال و آینده) 1394/07/13
14469 خلاصه مدیریتی ارزیابی عملکرد شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طی سال های 1391-1389 1394/07/12
14471 ماهنامه تحلیلی انرژی (34) 1394/07/11
14468 بررسی عملکرد مواد (161) و (166) قانون برنامه پنجم توسعه (حوزه هوایی و هوانوردی) 1394/07/08
14467 ( دیپلماسی پارلمانی ) 9 ساختار، اهداف و مأموریت پارلمان پان آفریقا معاونت پژوهشهای سیاسی حقوقی دفتر: مطالعات سیاسی کد موضوعی: 062 شماره مسلسل: 74461 مهرماه 7994 1394/07/08
14465 بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع و ملاحظات قیمت خوراک در این واحدها 1394/07/07