گزارش‌های کارشناسی

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13591 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» 1393/01/26
13588 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی» 1393/01/25
13586 تحلیل سیاسی هفته (75) انتخابات شهرداری های فرانسه و تقویت راست افراطی 1393/01/25
13583 عملکرد نظام های قضایی و وضعیت اقتصادی در کشور های نمونه عضو اتحادیه اروپا 1393/01/25
13584 هفته نامه تحولات انرژی (48) 1393/01/24
13581 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی» 1393/01/24
13264-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» (ماده 7)(مخصوص صحن علنی) 1393/01/24
13580 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره ماده (76) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1393/01/23
13344-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» (اعاده شده از شورای نگهبان) (مخصوص صحن علنی) 1393/01/23
12599-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر» (مخصوص صحن علنی) 1393/01/23