جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14856 هفته نامه تحولات انرژی (103) 1395/03/03
14855 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات» 1395/03/03
14853 عربستان بدون نفت؛ تحول در سرمایه گذاری و بهره وری 1395/03/03
14854 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی» 1395/03/01
14852 نقد و بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (ویرایش اول) 1395/02/29
14851 راهبرد مجلس دهم نقش فناوری در حل مسائل اساسی ایران 1395/02/28
14850 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرحهای مهم کشور» 1395/02/28
14849 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان کردستان در بخش معدن و صنایع معدنی 1395/02/27
14845 «پیمایش های بنگاه» و «پیمایش های محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه»: مروری بر روش شناسی 1395/02/26
14844 از مقرراتگذاری دست وپاگیر به سوی مقرراتگذاری هوشمند: ساده سازی اداری در کشورهای حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) 1395/02/26