جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15263 بررسی عملکرد بند «ف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 و بندهای متناظر آن در قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 1395/10/27
15262 ماهنامه تحلیلی انرژی (4) دوره دهم 1395/10/27
15264 انتزاع حوزه صنعتی چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395/10/26
15261 «کلیات استراتژی انرژی اتحادیه اروپا و نگاهی به استراتژی انرژی کشور سوئیس» 1395/10/25
15257 ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت 1395/10/22
15243 بررسی سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) 5. نگرش و ساخت سند با محوریت نحوه نگرش به حوزه انرژی 1395/10/22
15251 فرش دستباف ایران، چشم انداز، چالش ها و راهکارهای برون رفت از رکود 1395/10/20
15250 تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر 1395/10/19
15244 ماهیت بخش های اقتصاد ایران 3. سنجش مصرف انرژی و انتشار آلایندگی CO2 در بخش های اقتصادی 1395/10/19
15191-7 اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت چهارم ـ مواد 129 تا 144) 1395/10/19