جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14805 اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی» 1395/02/13
14808 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 2. نقش و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1395/02/12
14807 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 1. آشنایی با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1395/02/12
14801 آشنایی با شاخص های دولت مدرن 1395/02/12
14800 روابط جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی: چالش ها و فرصت ها (به بهانه سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران) 1395/02/12
14804 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان» 1395/02/11
14803 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/02/11
14802 مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان 1395/02/11
14527-1 اظهار نظر کارشناسی در خصوص «لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان» 1395/02/11
14798 تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران 1395/02/08