جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14011 جایگاه گاز طبیعی در اقتصاد و اشتغال کشورهای روسیه، قطر و ایران 1393/09/04
14012 دیپلماسی عمومی پارلمانی (1) مطالعه تطبیقی شبکه های تلویزیونی پارلمانی 1393/09/03
14008 «شاخص های زیست فناوری در ایران بودجه زیست فناوری» 1393/09/03
14005 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به قانون محل مطب پزشکان» 1393/09/02
14004 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی» 1393/09/01
14003 وضعیت اینترنت ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز و دنیا 1393/08/28
14002 راه های روستایی در کشور 1393/08/28
14001 درآمدی بر قانون آینده و آینده قانون 1393/08/27
13998 هفته نامه تحولات انرژی (70) 1393/08/27
13998 هفته نامه تحولات انرژی (70) 1393/08/27