جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15866 تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی 1397/03/02
15865 مروری بر معاهده های فراملی سایبری 1397/03/02
15864 حفاظت از داده های کاربران: رویکردهای جهانی و گونه شناسی تنظیم مقررات 1397/03/02
15863 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اجازه افزایش سرمایه و سهام جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه مؤسسه بین المللی توسعه از مؤسسات وابسته به گروه بانک جهانی» 1397/03/01
15861 هنر تحریم ها نگاهی از درون میدان 1397/03/01
15860 ماهنامه تحلیلی انرژی (14) دوره دهم 1397/03/01
15858 بررسی قانون نفت نروژ از منظر نحوه واگذاری میادین نفت و گاز (گزارش اول) 1397/03/01
15847-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 2. تعاریف و کلیات (ویرایش اول) 1397/03/01
15862 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه 1397/02/31
15859 خبرنامه تحولات انرژی (16) دوره دهم 1397/02/31