جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14127 تولید خودروهای الکتریکی در ایران (الزامات و چالش ها) 1393/11/01
14122 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی در بخش معدن و صنایع معدنی 1393/11/01
14121 حمل ونقل ریلی و نگاه زیست محیطی 1393/11/01
14126 اظهارنظر کارشناسی درباره: بند «ز» تبصره «5» ماده واحده لایحه بودجه 1394 موضوع: تأمین منابع صندوق نوآوری و شکوفایی 1393/10/30
14124 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 58. بیمه های تجاری 1393/10/30
13292-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» 1393/10/30
14125 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق هفت بند به ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور» 1393/10/29
14123 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بهینه سازی مصرف آب شرب» 1393/10/29
14120 تحلیل سیاسی هفته (117) بازداشت شیخ علی سلمان و تداوم اعتراضات در بحرین 1393/10/29
14119 گزارش ماهنامه اوپک (ژانویه 2015) 1393/10/29