جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14231 هفته نامه تحولات انرژی (82) 1394/01/31
14230 قیمتگذاری سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها به تناسب راندمان 1394/01/31
14229 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان زنجان در بخش معدن و صنایع معدنی 1394/01/31
13986-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (160) قانون اساسی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1394/01/31
14228 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها» 1394/01/30
14227 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» 1394/01/30
13259-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» (کلیات طرح) 1394/01/30
14219 تحلیل بخشی از آمارهای برق ایران و کشورهای جهان 1394/01/29
13822-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی) (مواد (6) و (8)) 1394/01/29
14217 امر سیاسی (2) 1394/01/25