جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15725-2 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه) 1396/10/28
15725-1 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه) 1396/10/27
15725 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های 14 و 18 لایحه) 1396/10/27
15724 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 69. بودجه دستگاه های اجرایی؛ ارائه مدلی برای تحلیل میزان اعتبارات دستگاه های اجرایی 1396/10/26
15723 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 68. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1396/10/26
15538-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید» (الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) 1396/10/26
15028-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن» 1396/10/25
15717 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/10/24
15714 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور» 1396/10/24
15712 گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: 1. شاخص های پارلمان الکترونیکی 1396/10/24