جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15790 شاخص های شکنندگی اقتصادی: مجموعه ای از شاخص های آسیب پذیری برای کشورهای (OECD) و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران 1396/12/14
15603 ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تدوین و تصویب پروژه های اولویت دار سال 1396 1396/09/29
15546 الگوی راهبردی حمایت از تولید 5. الزامات حمایت مؤثر 1396/08/01
15532 بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم 1396/06/15
15523 بررسی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه 1396/06/15
15489 معرفی شاخص های کلی جهت رصد عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 1396/05/25
15018 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» جایگاه بازارهای مالی 1395/07/03
14867 اصلاح نظام تعرفه کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی 1395/03/16
14780 درباره سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 10. مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه 1395/01/23
14681 بررسی «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» 2. ارزیابی اجمالی 1394/11/12