جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15856 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» 1397/02/30
15724 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 69. بودجه دستگاه های اجرایی؛ ارائه مدلی برای تحلیل میزان اعتبارات دستگاه های اجرایی 1396/10/26
15723 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 68. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1396/10/26
15690 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 50. بخش حمل ونقل 1396/10/17
15691 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 48. وزارت امور خارجه 1396/10/13
15639 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 11. بخش مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری 1396/10/11
15647 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 15. بخش برق 1396/10/10
15633 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور. 5. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1396/10/09
15650 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 22. بودجه قوه قضائیه در سال 1397 با نگاه به تکالیف آن قوه در برنامه ششم توسعه 1396/10/06
15630 بررسی لایحه بودجه سال1397 کل کشور 4. بخش محیط زیست 1396/10/02