جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16280 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 63. وزارت کشور 1397/10/30
15725 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های 14 و 18 لایحه) 1396/10/27
15701 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 61. بند «ب» تبصره «16»- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 1396/10/18
15698 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 60. پیشنهاد تکمیل بند «و» تبصره «5» تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی 1396/10/17
15674 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 26. بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی 1396/10/11
15657 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 24. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1396/10/10
15654 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 23. حوزه زنان و خانواده 1396/10/06
12628 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده 1396/10/02