جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15615 درباره مالیات بر ارزش افزوده 2. بررسی وجوه تمایز لایحه مالیات بر ارزش افزوده با قانون فعلی و تبیین اصلاحات اساسی آن 1396/09/28
15614 درباره مالیات بر ارزش افزوده 5. تاریخ تعلق مالیات 1396/09/26
15616 درباره مالیات بر ارزش افزوده 1. مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت آن با مالیات بر فروش در حلقه آخر 1396/09/22
15613 درباره مالیات بر ارزش افزوده 3. واکاوی امکان تخصیص منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به برخی امور خاص (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) 1396/09/22
14908 چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت ایران: مطالعه موردی صنایع منتخب 1395/04/12
12105 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 19. آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 1390/11/03