جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16068 چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران 1397/06/31
16061 پایش امنیت سرمایه گذاری در زمستان 1396 به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 1397/06/21
15797 ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017 1396/12/21
15623 گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 4. گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 1396/10/03
15591 چرا فقط برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟ (با تأکید بر تجربه چین) 1396/09/18
15474 الگوی راهبردی حمایت از تولید 3. رویکردها و روش های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه 1396/05/23
15443 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1395 (ارزیابی 232 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) بیست و ششمین و آخرین مطالعه فصلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سنجش محیط کسب وکار در ایران 1396/04/27
15361 گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 2. تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 1396/02/16
15327 بایسته های برنامه ریزی توسعه با توجه به تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و هند (بررسی موردی ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه) 1395/12/17
15323 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 8. توسعه نهاد ضمانت اعتبار 1395/12/16