جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
8891 نقش مجالس در فرایند بودجه ریزی 3. سوئد 1386/12/12
8890 نقش مجالس در فرآیند بودجه ریزی 2. انگلستان 1386/12/12
8858 پیشنهادهای مرکز پژوهش ها درباره لایحه بودجه سال 1387 1386/11/21
8797 درباره لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (21) بررسی وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) 1386/11/21
8813 درباره لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (27) پیش بینی عملکرد بودجه سال 1387 و اثر آن بر اقتصاد ملی 1386/11/19
8889 نقش مجالس در فرایند بودجه ریزی 1. آمریکا 1386/11/12
8814 درباره لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (28) قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاح ساختار سازمانی، بودجه ریزی عملیاتی، نظام پرداخت ها و فناوری اطلاعات) 1386/11/09
8796 درباره لایحه بودجه سال 1387 کل کشور (20) بررسی وضعیت شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 1386/11/04
8773-2 درباره لایحه بودجه سال 1387کل کشور(3) تحلیلی برمصارف بودجه (ویرایش دوم ) 1386/11/02
8772-2 درباره لایحه بودجه سال 1387کل کشور(2) تحلیلی بر منابع بودجه (ویرایش دوم ) 1386/11/01