جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14993 نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی 1395/06/13
12238 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 7. قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام اداری 1390/11/26
12016 مقدمه ای بر بازنگری و طراحی مجدد نظام جبران خدمات کارکنان دولت در ایران 1390/08/03
10690 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 16. قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه 1389/12/10
10103 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور 11. قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «7» ماده واحده لایحه بودجه 1388/11/15