جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12155 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 37. مروری اجمالی بر حوزه فرهنگ و چالش های پیش روی آن 1390/11/03
12149 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 31. آشنایی با دستگاه ها، چالش ها و قوانین حوزه رسانه 1390/11/03
12147 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 29. آشنایی با دستگاه ها، قوانین، چالش ها و مهمترین آمارهای حوزه زنان و خانواده 1390/11/03
12146 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 28. بررسی قوانین و مقررات، آیین نامه ها، ذینفعان و چالش های حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1390/11/03
12101 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 15. آشنایی با قوانین، چالش ها و اطلاعاتی در حوزه جوانان 1390/11/03
12113 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 27. آشنایی با دستگاه ها، نهادها، قوانین و مقررات و برخی مسائل ورزش کشور 1390/10/13