جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
8201 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (10) وضعیت تربیت بدنی و ورزش 1385/11/15
8200 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (9) بررسی اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1385/11/15
8199 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (8) وضعیت سازمان ملی جوانان، زنان و خانواده 1385/11/15
8198 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (7) تصویری از رسانه های دولتی و مطبوعات 1385/11/15
8197 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (6) بررسی تبصره «16» و اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1385/11/15
8194 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (3) بررسی اعتبارات دستگاه های فعال در زمینه تبلیغات اسلامی و امور دینی 1385/11/11