جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
5376 پیشنهادی برای بازنمایی میزان مالکیت دولتی در بودجه ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (81) 1378/11/01
5375 پیشنهادی برای بازنمایی دامنه حضور دولت در اقتصاد ملی از طریق بودجه ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (82) 1378/11/01
5326 پیشنهادی برای نمایش خلاصه جریان های ورودی و خروجی در بودجه دولت ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (19) 1378/11/01
5235 اصلاحات پیشنهادی درخصوص تبصره های بودجه (1) ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (20) 1378/11/01
5185 ویژگی های کلان اقتصادی در لایحه بودجه سال 1379 ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (18) 1378/11/01
5117 درآمد، هزینه و کسری بودجه 1378/11/01
5160 مالیات ها در لایحه بودجه سال 1379 ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (7) 1378/10/01
5136 شماره (11) نگاهی به تبصره های ارزی لایحه بودجه1379 ـ درباره لایحه بودجه 1379: شماره (11) 1378/10/01
5127 بودجه نویسی پله ای ( یک پیشنهاد برای بودجه نویسی مطلوب تر) - درباره لایحه بودجه 1379: شماره (10) 1378/10/01
5126 پیشنهادی برای شفاف کردن ارتباط بین دولت و شرکت های دولتی - درباره لایحه بودجه 1379: شماره (5) 1378/10/01