جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
7538 نظر کارشناسی درباره لایحه: تشکیل صندوقهای حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی (مهر امام رضا ع) و اصلاح قانون بودجه 1384 کل کشور (ویرایش اول) 1384/08/01
7290 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (33) بخش توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت جتماعی (موضوع فصول هفتم و هشتم برنامه چهارم توسعه) 1383/11/01
7285 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (30) حوزه های چالش برانگیز 1383/11/01
7273 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (25) بررسی تبصره های 1383/11/01
7265 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (23) نگاهی به اشتغال و بیکاری 1383/11/01