جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16342 ارزیابی فعالان کسب وکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش 3 نشست) 1397/12/18
16311 درباره تحریم های اقتصادی بسته خبری ـ تحلیلی 8 1397/11/14
16278 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 11. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397 1397/10/30
16151 تحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی 1397/08/26
16098 اثرات، فرصت ها و چالش های تحریم ایران 1397/07/18
16018 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 10. عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397 1397/06/04
15973 بسته خبری ـ تحلیلی درباره تحریم های اقتصادی (2) 1397/05/13
15955 بسته خبری ـ تحلیلی 1. درباره تحریم های اقتصادی 1397/05/02
15933 نقد و بررسی پیشنهاد های گروه بحران در مورد حفظ توافق هسته ای بدون آمریکا 1397/04/26
15790 شاخص های شکنندگی اقتصادی: مجموعه ای از شاخص های آسیب پذیری برای کشورهای (OECD) و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران 1396/12/14