جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16187 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 2. بهار 1397 1397/09/24
16144 روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 1. موردکاوی شرکت صدف بهاره شرق 1397/08/21
16143 روایت های مستند نقض حقوق مالکیت فعالان اقتصادی در ایران 2. موردکاوی شرکت بهینه نگاران صنعت 1397/08/21
16061 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 1. زمستان 1396 (ویرایش اول) 1397/06/21
15852 سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش ، شاخص و نماگرها (ویرایش اول) 1397/02/30
15797 ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2017 1396/12/21
14560 شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و اندازه گیری شاخص برای ایران 1394/09/14
14193 ارزیابی تضمین حقوق مالکیت (مطالعه موردی کشورهای تونس، ونزوئلا، چین و تایلند) 1393/12/24
14110 جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 2013 1393/10/21
13960 راهکارهای افزایش ضمانت های حقوق مالکیت در ایران مطالعه موردی قرارداد پیش خرید خودرو 1393/08/07