جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13814 ارزیابی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی (مطالعه موردی جزء «2» بند «ج») 1393/05/06
13802 آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی: بررسی واگذاری طرح فولاد بافق 1393/05/01
12909 بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور 44. اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1391/12/27
12312 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 52. اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 1390/12/27
12107 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 21. آشنایی با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و عملکرد واگذاری شرکت های دولتی 1390/11/03
10932 بررسی ابعاد واگذاری پست بانک (فرآیند واگذاری، قیمتگذاری سهام و خدمات توسعه ای) 1390/05/10
10799 آسیب شناسی واگذاری سهام شرکت های خودروسازی (مطالعه موردی سایپا، رنا و ایران خودرو) 1390/02/27
10499 خصوصی سازی در بخش صنعت (با تاکید بر صنایع فولاد) 1389/08/23
10449 ارزیابی عملکرد و فرآیند خصوصی سازی در ایران (مصاحبه با آقایان الیاس نادران، شاپور محمدی، غلامرضا حیدری کردزنگنه، علی صالح آبادی و حسین عبده تبریزی) 1389/08/05
9047 بررسی عملکرد واگذاری بنگاه های دولتی 1387/04/17