جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14024 تحلیل اجمالی آمار تجارت خارجی در 6 ماهه نخست سال 1393 1393/09/11
12841 بهنگام سازی جدول داده- ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و طراحی الگوی CGE و کاربردهای آنها در سیاستگذاری اقتصادی - اجتماعی 10. بررسی آثار و تبعات قیمتی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت (هزینه) تولید کننده در اقتصاد ایران 1391/12/06
12761 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» 1391/10/26
12209 بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور 1390/11/08
10836 برسی ابهام موجود در تفاوت مأخذ حقوق ورودی و تعرفه بندی «خودرو سواری» و «خودرو سواری کار» 1390/03/24
10384 بررسی واردات بی رویه کالا 1389/06/15
10254 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (7): فصل پنجم - اقتصادی: تجارت، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی 1389/03/12
9747 رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات 1388/04/08
9729 درباره برنامه پنجم توسعه 4. کالبدشکافی بخش بازرگانی 1388/04/01
9049 راهکار رفع برخی پیامدهای منفی تحریم اقتصادی برای وارد کنندگان کالا 1387/04/18