جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14728 الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پساتحریم 1394/12/09
13686 اصلاحات جدید در چین و چشم انداز توسعه آن در قرن بیست ویکم 1393/03/10
13446 نقد و ارزیابی قانون تقسیمات کشوری ایران 1392/10/22
12114 چارچوب مفهومی توسعه نهادهای پارلمانی 1390/09/22
10216 مقدمه ای بر ضوابط توسعه و جمعیت با ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 1389/02/19