جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15691 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 48. وزارت امور خارجه 1396/10/13
15278 سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ سلسله نشست های راهبردی گروه سیاست خارجی (1) 1395/11/10
15206 بررسی لایحه بودجه سال1396 کل کشور 13. وزارت امور خارجه 1395/10/05
14942 تدوین و اجرای دیپلماسی اقتصادی: بررسی تجربه برزیل 1395/05/19
14925 انتخاب نخست وزیر جدید انگلیس و تأثیرات و پیامدهای محتمل 1395/04/29
14826 مروری بر قوانین مهم سیاسی – حقوقی در هشت دوره قانونگذاری کشور (7 خردادماه 1359 تا 6 خردادماه 1391) 1395/02/18
14728 الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پساتحریم 1394/12/09
14718 اقتصاد و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران؛ هم افزایی یا تعارض (با تأکید بر تبیین جایگاه سیاست خارجی در استراتژی تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) 1394/11/28
14435 گزارش نشست تخصصی « وظایف ، الزامات و نقش نهادها و دستگاه های اقتصادی داخلی در پیشبرد سیاست خارجی توسعه گرا 1394/06/15
13983 منطق کنش چین در بحران سوریه 1393/08/20