جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14826 مروری بر قوانین مهم سیاسی – حقوقی در هشت دوره قانونگذاری کشور (7 خردادماه 1359 تا 6 خردادماه 1391) 1395/02/18
14728 الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پساتحریم 1394/12/09
14718 اقتصاد و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران؛ هم افزایی یا تعارض (با تأکید بر تبیین جایگاه سیاست خارجی در استراتژی تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) 1394/11/28
14435 گزارش نشست تخصصی « وظایف ، الزامات و نقش نهادها و دستگاه های اقتصادی داخلی در پیشبرد سیاست خارجی توسعه گرا 1394/06/15
13983 منطق کنش چین در بحران سوریه 1393/08/20
13920 روند نوین سیاست خارجی روسیه و تحولات در روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران (در ایران (در گفتگو با دکتر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه) 1393/07/14
13819 منطقه و منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران گزارش نشست علمی ـ تخصصی دفتر مطالعات سیاسی سخنران: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور 1393/05/11
13501 گزارش نشست کارشناسی؛ تحولات سیاست خارجی اروپا و الزامات فراروی ایران 1392/11/13
13288 روابط ایران و عربستان سعودی در دوره اعتدال: بسترها و موانع 1392/08/12
13287 اهداف و انگیزه های روسیه از ورود فعال به بحران سوریه 1392/08/12