مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد؛

آسیب شناسی عملکرد اسناد خزانه کشورهای اسلامی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی عملکرد اسناد خزانه اسلامی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که اسناد خزانه ، در جهان امروز، یکی از ابزارهای مهم مالی و ابزارهای دولت برای اعمال سیاست مالی به حساب است، افزود: بانک‌های مرکزی نیز از طریق ورود به بازار ثانویه اسناد خزانه، به اعمال سیاست‌ پولی یعنی عملیات بازار باز می پردازند و به همین دلیل نخبگان اقتصادی ، نظر به اهمیت، جایگاه و کاربردهای عدیده این اوراق در اقتصاد، پیاده سازی آن را در کشور مورد تاکید قرار داده‌اند.

این گزارش می افزاید: یکی از مهمترین موانع پیش روی پیاده سازی این ابزار مالی در کشورهای اسلامی، ماهیت ربوی این اسناد است که از این رو، اقتصاددانان اسلامی، نوآوری‌هایی در این زمینه به خرج داده‌اند و از آن جمله ، در سال‌های اخیر ابزار جدیدی به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی، از مدت‌ها پیش ، مورد توجه دولت ، مجلس شورای اسلامی و نخبگان اقتصادی بوده ولی اولین بار در سال 1392 به طور رسمی در لایحه بودجه وارد شده و دولت برای اولین بار از این ابزار مالی در راستای تسویه مطالبات پیمانکاران بهره برد، گرچه در حال حاضر از این اسناد در راستای هموارسازی مخارج خزانه‌داری کل نیز استفاده می شود. گزارش حاضر درصدد آسیب شناسی اسناد خزانه اسلامی ناظر به شیوه انتشار ، مبانی فقهی و عملکرد آ‌ن برآمده و برخی راهکارها را در راستای اصلاح روند کنونی ارائه کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار ویژه، اسناد خزانه اسلامی