کمالی پور مطرح کرد:

همکاری های منطقه ای راهکار مقابله با کارتل های مواد مخدر

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه مبارزه با سرمنشاء درقاچاق تنها راهکار مقابله با تولید و مصرف مواد مخدر است، گفت: راهکارهای فعلی نتیجه ای درمبارزه با قاچاق مواد مخدر نداشته است.

خانه ملت؛ یحیی کمالی پور درخصوص اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه مبارزه مؤثر با مواد مخدر نیازمند برخورد با سرمنشأ آن است، گفت:‌ یکی از مشکلات و چالش های اصلی کشور مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، درحال حاضر راه مبارزه با مواد مخدر روشن بوده و برای مبارزه جدی، عملی و کارساز دراین حوزه باید با سرمنشأها مقابله کرد؛ بنابراین مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر درخصوص حمال ها و قاچاقچیان خرد صورت گرفته است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با تاکید برشناسایی سرمنشأهای قاچاق مواد مخدر، افزود:‌ مقابله و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون به دلیل اعمال روش های اشتباه کارساز نبوده وبه همین دلیل قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدردرمجلس مورد اصلاح قرارگرفت؛ چرا که دراین حوزه اقدامات مثبت نبوده و نتایج قابل قبول حاصل نشده است، بنابراین برای حل این بحران راهی جز شناسایی سرمنشاء‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کشورهای موثر، متخصص و با تجربه درحوزه مبارزه با مواد مخدر درمنطقه باید باتعامل وهمکاری با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند، تصریح کرد:‌ بدون همکاری های بین المللی و منطقه ای هم نمی توان با قاچاق مواد مخدر مبارزه کرد، به طوری که سطح زیر کشت مواد مخدر دراوایل انقلاب درافغانستان هزار هکتار بوده، اما درحال حاضر به 10 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است.

کمالی پور با اشاره به نشست چندی پیش مسئولان با دادستان افغانستان درروسیه ، گفت:‌ به گفته این مقام مسئول افغانستان آن درصدی از مواد که در این کشور تولید می شود، در نقطه و اراضی تحت اشغال طالبان انجام شده و به طورعملی دولت مرکزی افغانستان نظارتی برآن ندارد؛ بنابراین درهمان اجلاس دادستان های عضو شانگهای مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل و اقدامات موثر درمبارزه با قاچاق مواد مخدررا ارزیابی کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه مبارزه با کانون ها و سرمنشاء‌های قاچاق مواد مخدر مستلزم کاهش مصرف مواد درکشور است، افزود:‌ با ایجاد کار فرهنگی و بازپروری معتادان زمینه مصرف، تولید و فروش مواد مخدررا کاهش داد. مبارزه با مواد مخدر همگانی و درتمامی بخش های آن از تولید تا مصرف باید صورت گیرد.

به گزارش خانه ملت، رئیس قوه مقننه درکنفرانس خبری با موضوع مبارزه با مواد مخدر ، گفت: برای مبارزه با مواد مخدر نباید کار ظاهری کرد بلکه باید تصمیمات اساسی گرفته شده و همکاری مشترک برای مبارزه با مواد مخدر و برخورد با سرمنشاء آن صورت گیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افغانستان، قاچاق مواد مخدر، قاچاقچیان، مواد مخدر