دومین نشست بررسی لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »و «مبارزه با تامین مالی تروریسم »

دومین نشست بررسی لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »و «مبارزه با تامین مالی تروریسم » امروز چهارشنبه 11 بهمن با حضور دکتر جلالی ریاست مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار شد

برچسب ها

گزارش تصویری