سیر تکوینی ساختار کمیسیون های مجلس (از سال 1285 تاکنون)

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی سیر تکوینی ساختار کمیسیون های مجلس (از سال 1285 تاکنون) پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با هدف بررسی سیر تکوینی ساختار کمیسیون‌های مجلس از زمان تشکیل اولین مجلس شورای ملی تاکنون، گزارشی با عنوان « سیر تکوینی ساختار کمیسیون‌های مجلس (از سال 1285 تاکنون)» را تهیه و تدوین کرده است.

ویژگی‌های ساختاری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است شامل تعداد و ماهیت کمیسیون‌ها، تعداد اعضای کمیسیون‌ها، وظایف کمیسیون‌ها، محدودیت‌های عضویت همزمان در کمیسیون‌ها و کمیته‌های فرعی است که برای این منظور تلاش شده تا تغییرات کمیسیون‌ها با استناد به آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، بررسی اسناد کمیسیون‌ها، بررسی مشروح مذاکرات مجلس و کتاب‌های موجود در این زمینه بررسی شود.

براساس نتایج مطالعه صورت گرفته در این گزارش بیان شده است که علیرغم تغییرات زیادی که در ساختار کمیسیون‌های مجلس طی ادوار مختلف صورت گرفته، وجوه تشابه بسیاری نیز در آن مشاهده می‌شود. کارکرد نظارتی در کنار کارکرد تقنینی، وجود کمیسیون‌های تخصصی هم‌عرض وزارتخانه‌های دولتی، وجود کمیسیون‌های خاص، مخصوص و کمیسیون‌هایی متناسب با صلاحیت هر یک از وزارتخانه‌ها، محدودیت عضویت همزمان در بیش از یک کمیسیون، منع هیئت رئیسه از عضویت در کمیسیون‌های دائمی و بعضاً منع عضویت درکمیسیون دیوان محاسبات و امور مالی مجلس، از نقاط اشتراکی است که تقریباً در تمامی آیین‌نامه‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ملاحظه می‌شود.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی