جلالی پاسخ داد:

اولویت بازنگری با کدام قوانین اقتصادی کشور است؟

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح قانون تجارت کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل ازخانه ملت، کاظم جلالی درباره ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: بخشی از قوانین کشور نیاز به بازنگری دارد، که یکی از قوانین که به بازنگری نیاز دارد قانون تجارت کشور است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانینی که نیاز به بازنگری دارند،گفت: قانون کار، قانون پولی و بانکی، قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد، البته در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقداماتی داشته است و امیدوارم ایرادات برطرف شود.
 لازم به ذکر است که لایحه قانون تجارت در حال حاضر برای برررسی به مجلس ارسال شده است که در برای بررسی های کارشناسی به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود.

برچسب ها

اخبار ویژه، اصلاح قانون تجارت، تجارت، دکتر کاظم جلالی، مجلس شورای اسلامی