تعارض منافع 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی راهکارهای پیشگیر و مدیریت تعارض منافع، پرداخته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مسئله تعارض منافع مهمترین ریشه‌های وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است، می‌افزاید؛ به همین دلیل، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به‌منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است.
این گزارش تاکید دارد که راهکارها و روش‌های مختلفی را می‌توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و تصویب قواعد، آموزش عمومی و روش‌های کشف و برخورد با نقض‌کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی قرار داد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تعارض منافع به معرفی قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمان‌ها) مرتبط با فعالیت‌های حاکمیتی پرداخته شده است که راهکار‌های معرفی شده در این گزارش را می‌توان در دو سطح قواعد عمومی کنترل تعارض منافع و راهکارهای تغییر ساختاری قواعد طبقه‌بندی کرد.

در این گزارش تلاش شده است ضمن معرفی هر یک از این موارد، تجارب سایر کشورها در استفاده از این راهکارها نیز مرور شود، به‌علاوه با استفاده از گزارش‌های بانک جهانی، میزان فراگیری راهکارهای مذکور در بین 90 کشور نشان داده شده است.


 

برچسب ها

اخبار پژوهشی