گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 2. برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی براساس گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به برنامه‌ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات پارلمانی پرداخته است.

در این گزارش براساس گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016 تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش توسعه زیرساخت‌ها، کارمندان و نمایندگان مجلس، قراردادهای فناوری اطلاعات، استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز و تجاری در اداره فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش حاضر می‌افزاید یافته‌ها نشان می‌دهند که مدیران عالی به‌صورت روزافزون به موضوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازند. خدمات پست الکترونیکی خود پارلمان‌ها در رقابت با خدمات پست الکترونیکی خارجی است و نمایندگان و کارکنان پارلمان از خدمات عرضه‌کنندگان خارجی این‌گونه خدمات نیز استفاده می‌کنند. پارلمان‌های کشورهای دیگر از خدماتی مانند ثبت ویدئویی جلسات و انتشار برخط آن برای عرضه اطلاعات مربوط به جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی به مردم استفاده می‌کنند. همچنین با استفاده از ابزارهای تبدیل صوت به متن به‌صورت خودکار و آنی صحبت‌های جلسات و سخنرانی‌ها مکتوب و از طریق وبگاه‌های مختلف منتشر می‌شود.

این گزارش همچنین تاکید دارد که آموزش کارکنان و نمایندگان پارلمان برای بهره‌مندی بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار بسیاری از پارلمان‌ها قرار دارد و سامانه‌های الکترونیکی متعددی در امر قانونگذاری به نمایندگان و کارکنان پارلمان‌های کشورهای مختلف یاری می‌رساند.


برچسب ها

اخبار پژوهشی